Skip to content Skip to navigation

WLTP and RDE

Nye test for certificering af brændstofforbrug, CO2-emissioner og forurenende stoffer

WLTP and RDE: Nye test for certificering af brændstofforbrug, CO2-emissioner og forurenende stoffer.

For lette erhvervskøretøjer må sælges på markedet, skal de bestå tests for at verificere, om de overholder reglerne. Disse tests fastslår brændstofforbruget, CO2-emissionerne og forurenende emissioner, som udføres i et laboratorie og er baseret på specifikke kørselscyklusser. På denne måde er testene reproducerbare og resultaterne sammenlignelige. Dette er vigtigt, fordi kun en laboratorietest, som følger en standardiseret og reproducerbar procedure, giver forbrugerne mulighed for at sammenligne forskellige bilmodeller.

Den 1. september 2017 trådte den nye Worldwide harmonized Light-duty vehicles Test Procedure (WLTP) i kraft og vil gradvist erstatte den hidtidige NEDC-test (New European Driving Cycle).

NEDC

NEDC (New European Driving Cycle): Denne test er den europæiske kørecyklus, der hidtil har været anvendt til måling af brændstofforbrug og emissioner på personbiler og lette erhvervskøretøjer. Den første europæiske kørselscyklus trådte i kraft i 1970, og den simulerede en rute i bytrafik. I 1992 blev den suppleret med en strækning på landevej/motorvej, og siden 1997 er den blevet brugt til måling af forbrug og CO2-udledning. Sammensætningen af denne cyklus er imidlertid ikke længere i overensstemmelse med de nuværende køremåder og afstande, der køres på de forskellige vejtyper. Den gennemsnitlige hastighed i NEDC er kun 34 km / t, accelerationerne er langsom, og den maksimale hastighed er kun 120 km / t.

WLTP procedure

WLTP benytter den nye Worldwide Harmonized Light-duty vehicles Test Cycles (WLTC) til at måle brændstofforbrug samt emissionerne af CO2 og forurenende stoffer fra personbiler og lette erhvervskøretøjer. Den nye protokol har til formål at give kunderne mere realistiske data, der bedre afspejler den daglige brug af køretøjet.

Den nye WLTP-procedure er kendetegnet ved en mere dynamisk køreprofil med en kraftigere acceleration. Den maksimale hastighed stiger fra 120 til 131,3 km/t, den gennemsnitlige hastighed er 46,5 km/t, og den samlede cyklustid er 30 minutter, 10 minutter mere end den tidligere NEDC. Den tilbagelagte afstand fordobles fra 11 til 23,25 kilometer. WLTP-testen består af fire dele, der adskiller sig ved den maksimale hastighed: Lav (op til 56,5 km/t), Medium (op til 76,6 km/t), Høj (op til 97,4 km/t), Ekstra høj (op til 131,3 km/t). Disse dele af cyklussen simulerer by- og forstadskørsel samt kørsel på landevej og motorvej. Proceduren tager også hensyn til alle køretøjers typer ekstraudstyr, der påvirker aerodynamik, rullemodstand og køretøjets masse, hvilket resulterer i en CO2-værdi, der afspejler de særlige egenskaber for det enkelte køretøj.

Sammenligning: NEDC vs. WLTP

 NEDCWLTP
Cyklustid20  minutter30  minutter
Distance
11 km
23.25 km
Maks hastighed120  km/t131.3   km/t
Gennemsnitlig hastighed
34 km/t
46.5 km/t
Kørselsfaser 2 faser4 mere dynamiske faser
Påvirkning af ekstraudstyrIndgår ikkeDer tages hensyn til yderligere ekstraudstyr (som kan variere pr. Bil)
Gear skiftFaste gearskiftpunkterForskellige gearskiftpunkter for hvert køretøj
Standsningstid
24%
12.5%

Overgangen fra NEDC til WLTP

WLTP-proceduren vil gradvist erstatte NEDC-proceduren. For lette erhvervskøretøjer i klasse I gælder den nye WLTP-procedure for nye typegodkendte modeller fra den 1. september 2017 og for nye erhvervskøretøjer, der registreres fra den 1. september 2018, og den er bindende for alle EU-medlemsstater. For lette erhvervskøretøjer i klasse II og III gælder den nye procedure for nye typegodkendte modeller fra den 1. september 2018 og for nye erhvervskøretøjer, der registreres fra den 1. september 2019.

Indtil udgangen af 2020 vil både brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier for både WLTP og NEDC være tilgængelig i køretøjets dokumenter. NEDC-værdierne vil faktisk blive brugt til at angive de gennemsnitlige emissioner for biler og lette erhvervskøretøjer registreret i EU indtil 2020. Desuden kan nogle lande fortsat anvende NEDC data til skattemæssige formål. Fra 2021 og fremefter vil WLTP-data være de eneste værdier for forbrug/CO2-emission for alle køretøjer. Brugte køretøjer vil ikke blive påvirket heraf, og de bevarer deres certificerede NEDC-værdier.

Personbiler og lette erhvervskøretøjers forbrug og emissioner under kørsel

Den nye WLTP-testprocedure er mere repræsentativ for de nuværende kørselsforhold end NEDC-proceduren, men det kan ikke tage hensyn for alle tænkelige faktorer, herunder virkningen af kørestilen, som er individuel for hver enkelt bilist.
Derfor vil der fortsat være forskel mellem de emissioner og det forbrug, der måles i laboratoriet, og de værdier, der fremkommer ved brugen af bilen i reel trafik. Størrelsen af disse forskelle afhænger af faktorer som køremåden, brug af bilens systemer (f.eks. klimaanlæg), trafik og vejrforhold, der varierer alt efter geografisk forhold og den enkelte bilist.
Derfor vil kun en standardiseret laboratorietest gøre det muligt at måle værdier, som kan bruges til at sammenligne forskellige køretøjer og forskellige modeller på en retfærdig måde.

RDE (Real Driving Emissions):

En test, der fokuserer på at kontrollere emissioner på vejen
RDE-testen kontrollerer, at biler opretholder lave emissioner også under virkelige kørselsforhold. RDE-testen erstatter ikke WLTP-laboratorieprøven, men supplerer den. Under RDE-testen køres bilen på vejen under en lang række forskellige forhold. Forholdene omfatter forskellige højder og temperaturer, ekstra nyttelast, kørsel op og ned ad bakke, bykørsel (lav hastighed), landevej (behersket hastighed) og motorvej (høj hastighed).

For at kunne måle emissioner af forurenende stoffer under kørsel med køretøjet på vejen bliver lette erhvervskøretøjer udstyret med transportable målesystemer (PEMS), der giver fuld realtidsovervågning af de vigtigste forurenende stoffer, der udsendes af køretøjet. PEMS er komplicerede enheder, der indeholder avancerede gasanalyse-instrumenter, masseflowmetre for udstødningsgas, vejrstation, satellit-baseret geolocation og en netværksforbindelse. De indsamlede data analyseres for at sikre, at grænsebetingelserne for RDE-ruten er opfyldt, og at emissionerne ligger inden for forordningens grænser.

De grænser, der ikke må overskrides, defineres som de i laboratorieprøven foreskrevne (WLTP) multipliceret med overensstemmelsesfaktorer. I overensstemmelsesfaktorerne skal der tages hensyn til fejlmarginen for instrumenteringen, som ikke måler på samme niveau af nøjagtighed og reproducerbarhed som det, der benyttes i laboratorietesten.

RDE-prøven for nye typegodkendte modeller gælder fra 1. september 2017 for nye lette erhvervskøretøjer i klasse I og for alle lette erhvervskøretøjer i klasse I, der registreres fra den 1. september 2019, og for NOx med en overensstemmelsesfaktor på 2,1. For så vidt angår kontrollen af partikelantal (PN) er overensstemmelsesfaktoren 1,5, og den gælder for alle lette erhvervskøretøjer i klasse I, der er registreret fra den 1. september 2018. Det samme gælder fra 1. september 2019 for lette erhvervskøretøjer i klasse II og III.

Hvad ændrer sig for kunderne

Den nye WLTP-procedure vil give et mere realistisk kriterium for sammenligning af brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier for forskellige køretøjsmodeller, da den er udformet til bedre at afspejle den reelle køremåde og tage hensyn til de specifikke tekniske egenskaber for de enkelte modeller og versioner, herunder ekstraudstyr.
For at sikre klarhed og størst mulig gennemsigtighed vil FCA give forhandlere og kunder detaljerede oplysninger om brændstofforbrug og CO2-emissionsværdier for hver enkelt konfigureret bil og om minimum- og maksimumværdierne for de enkelte modeller.