WLTP og RDE

Ny test for drivstofforbruk, CO2–utslipp og forurensende stoffer

WLTP og RDE

Lette nyttekjøretøy må gjennom en rekke tester for å kontrollere at de overholder reglene før de kan selges i markedet. Disse testene angir drivstofforbruk, CO2-utslipp og utslipp av forurensende stoffer, som utføres i et laboratorium og er basert på spesifikke kjøreprogrammer. På denne måten er testene reproduserbare og resultatene er sammenlignbare. Dette er viktig, fordi kun en laboratorietest som følger en standardisert og reproduserbar prosedyre gir forbrukerne mulighet til å sammenligne forskjellige bilmodeller. 

1. September 2017 trådte den nye Worldwide Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure (WLTP) i kraft og vil gradvis erstatte den tidligere europeiske NEDC-testen (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle)

Denne testen er den europeiske kjøresyklusen som har blitt brukt til å måle drivstofforbruk og utslipp på personbiler og lette nyttekjøretøy. Den første europeiske kjøresyklusen trådte i kraft i 1970 og simulerte en rute i bytrafikken. I 1992 ble det supplert med en strekning på landevei/motorvei, og siden 1997 har den blitt brukt til måling av forbruk og CO2-utslipp. Sammensetningen av denne syklusen er midlertid ikke lenger i samsvar med nåværende kjøremodus og distanser som kjøres på de forskjellige veitypene. Den gjennomsnittlige hastigheten for NEDC er kun 34 km/t, akselerasjonene er langsomme og maksimalhastigheten er kun 120 km/t.

WLTP-prosedyre

WLTP benytter seg av den nye Worldwide Harmonised Light-duty Vehicle Test Cycles (WLTC) til å måle drivstofforbruk, CO2 og forurensende stoffer fra personbiler og lette nyttekjøretøy. Den nye protokollen har som formål å gi kundene mer realistiske data som reflekterer den daglige bruken av kjøretøyet.
Den nye WLTP-prosedyren er preget av en mer dynamisk kjørestil med kraftigere akselerasjon. Maksimal hastighet stiger fra 120 til 131,1 km/t, gjennomsnittlighastighet er 46,5 km/t og den totale syklustiden er 30 minutter, 10 minutter mer enn forrige NEDC. Distansen som er gjennomført er doblet fra 11 til 23,25 kilometer. WLTP-testen består av fire deler, avhengig av maksimal hastighet: lav (opptil 56,5 km/t), middels (opptil 76,6 km/t), høy (opptil 97,4 km/t), ekstra høyt (opptil 131,3 km/t). Disse delene av syklusen simulerer by- og forstadskjøring samt kjøring på landevei og motorvei. Prosedyren tar også hensyn til kjøretøyets ekstrautstyr som påvirker aerodynamikk, rullemotstand og kjøretøyvekt, noe som resulterer i en CO2-verdi som bedre reflekterer de spesifikke egenskapene til det enkelte kjøretøy.

Sammenligning: NEDC vs. WLTP

 NEDCWLTP
Syklustid20 minutter30 minutter
Distanse
11 km
23,25 km
Maks hastighet120 km/t131,3 km/t
Gjennomsnittlig hastighet
34 km/t
46,5 km/t
Kjørefaser 2 faser4 flere dynamiske faser
Påvirkning av ekstrautstyrIkke vurdertEkstrautstyr tas i betrakning
(kan variere pr. bil)
GirskiftFaste girskiftpunkterForskjellige girskiftpunkter for hvert kjøretøy
Stopptid
24%
12,5%

Overgangen fra NEDC til WLTP

WLTP-prosedyren vil gradvis erstatte NEDC-prosedyren. For lette nyttekjøretøy i klasse I gjelder den nye WLTP-prosedyren for nye typegodkjente modeller fra 1. September 2017 og alle nye registreringer fra 1. September 2018 og gjelder for alle EU-medlemslandene. For lette nyttekjøretøy i klasse II og III gjelder den nye prosedyren for nye typegodkjente modeller fra 1. September 2018 og alle nye registreringer fra 1. September 2019.

Frem til utgangen av 2020 vil både drivstofforbruk og CO2-utslippsverdier for både WLTP og NEDC være tilgjengelig i kjøretøyets dokumenter. NEDC-verdiene vil bli brukt til å indikere de gjennomsnittlige utslippene for biler og lette nyttekjøretøy registrert i EU frem til 2020. I tillegg kan enkelte land fortsette å bruke NEDC-data for skattemessige formål. Fra og med 2021 vil WLTP – data være den eneste forbruk/CO2 utslippsverdiene for alle kjøretøy. Eldre kjøretøy vil ikke bli påvirket og vil beholde sine sertifiserte NEDC-verdier.

Forbruk og utslipp av personbiler og lette nyttekjøretøy under kjøring

Den nye WLTP-testprosedyren er mer representativ for dagens kjøreforhold enn NEDC-prosedyren, men testen kan ikke ta hensyn til alle tenkelige faktorer, inkludert effekten av kjørestilen som er individuell for hver sjåfør.
Derfor vil det fortsatt være en forskjell mellom utslippene og forbruket målt i laboratoriet og verdiene som oppstår ved bruk av bilen i den virkelige verden og omfanget av disse forskjellene avhenger av faktorer som kjøreatferd, bruk av bilens systemer (f.eks. klimaanlegg), trafikk og værforhold som varierer avhenging av geografiske forhold og den enkelte sjåfør.
Derfor vil kun en standard laboratorietest gjøre det mulig å måle verdier som kan brukes til å sammenligne forskjellige kjøretøy og ulike modeller på en rettferdig måte.

RDE (Real Driving Emissions):

en test som fokuserer på å kontrollere utslippene på veien
RDE-testen kontrollerer at bilene opprettholder lave utslipp selv under faktiske kjøreforhold. RDE-testen erstatter ikke WLTP-laboratorietesten, men kompletterer den. Under RDE-testen kjøres bilen på rekke ulike veiforhold. Forholdene omfatter forskjellige høyder og temperaturer, ekstra nyttelast, kjøring opp og ned, bykjøring (lav hastighet), landevei (gjennomsnittlig hastighet) og motorvei (høy hastighet).

For å måle utslippene av forurensende stoffer mens du kjører på veien, er testkjøretøyet utstyrt med bærbare målesystemer (PEMS) som gir full sanntidsovervåking av de viktigste forurensende stoffene fra kjøretøyet. PEMS er komplekse enheter som inkluderer avanserte gassanalyse, massegassmåler for avgass, værstasjon, satellittbasert geolokalisering og nettverksforbindelse. Dataene som samles inn analyseres for å sikre at grensevilkårene for RDE-reisen er oppfylt, og at utslippene er innenfor rammene av forskriftene.

Grensene som ikke skal overskrides, er definert i laboratorietesten (WLTP) multiplisert med overholdelsesfaktorer. Overholdelsesfaktorer skal ha hensyn til feilmargin til måleinstrumentet som ikke måler på samme nivå av nøyaktighet og repeterbarhet som den som blir brukt i laboratorietesten.

RDE-testen for nye typegodkjente modeller skal gjelde fra 1. September 2017 for personbiler og lette nyttekjøretøy i klasse I og alle registreringer fra 1. September 2019 og for NOx med en overholdelsesfaktor på 2,1. Med hensyn til kontroll av partikkelnummer (PN) er overholdelsesfaktoren 1,5 og gjelder for alle lette nyttekjøretøy i klasse I fra 1. September 2018. Det samme gjelder for lette nyttekjøretøy i klasse II og III fra 1. September 2019.

Hva endrer seg for kundene

Den nye WLTP-prosedyren vil gi et mer realistisk kriterium for sammenligning av drivstofforbruk og CO2-utslippsverdier for ulike kjøretøymodeller, ettersom at den er utformet for å reflektere den faktiske kjøreatferden og tar hensyn til de spesifikke tekniske egenskapene til hver modell og versjon, inkludert ekstrautstyr.
For å sikre klarhet og maksimal åpenhet vil FCA gi forhandlere og kunder detaljert informasjon om drivstofforbruk og CO2-utslippsverdier for hver konfigurert bil og minimums- og maksimumsverdier for hver modell.