Brukervilkår

Denne nettsiden har informativt og interaktivt innhold. I forbindelse med navigering på siden kan følgende data om kunden, eller mer generelt om den besøkende på siden, bli innsamlet på følgende måte: 

Denne nettsiden eies og administreres av FCA Norway AS . I forbindelse med bruken av denne hjemmesiden, kan data som identifiserer eller kan identifisere personer eller juridiske personer , anses som personopplysninger for alle besøkende på hjemmesiden, også for det tilfelle at hjemmesiden besøkes fra utlandet. Denne siden beskriver de prosedyrer som benyttes for å regulere hjemmesiden slik at behandlingen av personopplysningene som de besøkende på siden avgir, behandles etter lovgivningen i nettstedets hjemland. De følgende beskrivelsene av datasikkerhet har til formål å identifisere begrensningene og prosedyrene for behandling av data i forbindelse med de enkelte tjenestene, slik at kunden/den besøkende uten risiko kan avgi samtykke og tillate innsamling og etterfølgende bruk av sine personopplysninger.

KATEGORIER AV DATA SOM BEHANDLES: 

NAVIGERINGSDATA

I forbindelse med alminnelig bruk, innsamler de IT-systemene og softwareprosedyrer som administrerer siden, personopplysninger som overføres via internettets kommunikasjonsprotokoller. Informasjonen innsamles ikke for å knytte denne til enkeltpersoner, men informasjonen kan, dersom den behandles og integreres med tredjeparts data, føre til at brukeren kan identifiseres. IP-adresser, nettlesertype, operativsystem, domenenavn og web-refererende eller utgangssider, informasjon om hvilke sider brukeren har besøkt på nettstedet, tidspunkt for besøket, besøkets varighet på hver enkelt side, analyser av klikk og andre parametere vedrørende operativsystemet og brukerens it-utstyr, faller inn under denne typen kategori av data. Denne tekniske/IT-relaterte informasjonen samles inn og benyttes i aggregert og anonymisert form, utelukkende i den hensikt å forbedre kvaliteten på leverte tjenester og opparbeide statistikk vedrørende bruken av nettsiden. Denne dataen kan ikke bli assosiert med brukere som besøker nettsiden eller visse deler av den ved hjelp av et sertifiseringssystem med brukernavn og passord.

DATA SOM ER FRIVILLIG AVGITT AV KUNDEN/DEN BESØKENDE

Dette omfatter kunder/besøkende som avgir sine personopplysninger på nettsiden etter å ha lest detaljert informasjon slik at de kan få tilgang til utvalgte tjenester. Retningslinjer vedrørende registrering og avregistrering: I alle tilfeller gis det detaljert informasjon, og dersom det er aktuelt, innhentes samtykke til bruk av personopplysninger før en tjeneste aktiveres. Samtykket kan til enhver tid tilbakekalles, med den følge at retten til å benytte seg av tjenesten opphører. Spesifikk informasjon gjøres gradvis tilgjengelig eller vises på enkelte sider på nettsiden hvor spesifikke tjenester tilbys. 

DATA FRA MINDREÅRIGE (UNDER 18 ÅR)

Fiat Group Automobiles tillater ikke at mindreårige under 18 år avgir sine personopplysninger.

DATAOPPBEVARING

De innsamlede dataene oppbevares kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Når tjenesten har blitt levert, slettes alle personopplysninger som var nødvendige for å aktivere og kontrollere den ønskede tjenesten i henhold til personopplysningsloven, med mindre annet følger av ordre fra offentlige myndigheter eller på annen måte er underlagt regulering.

EKSTERNE TJENESTER: 

FORBINDELSE TIL ANDRE NETTSIDER
 

Det kan forekomme at denne nettsiden lenker til andre nettsider. Vi etterstreber å gjøre kunden/den besøkende tydelig oppmerksom på at han/hun forlater FCA Norway AS nettsiden, for eksempel ved å åpne et nytt vindu med den eksterne nettsiden, og at Kunden/den besøkende er innforstått med at han/hun besøker nettsider som ikke eies av eller er FCA Norway AS ansvar fordi de fullt ut styres av andre virksomheter og/eller organisasjoner. FCA Norway AS fraskriver seg konsekvent alt ansvar for forespørsler om og/eller avgivelse av personopplysninger til tredjeparter. 

ANDRE FORMER FOR DATABRUK

I tillegg, og utelukkende dersom det er påkrevd av hensyn til lov og orden, kan data vedrørende lovbrudd, saker om nasjonal sikkerhet og forsvar, forebygging, etterforskning og/eller påtale i straffesaker, bli brukt til andre formål enn å levere tjenestene, og kan bli utlevert til offentlige myndigheter, herunder politiet, samt rettslige myndigheter, slik at de kan utføre sitt arbeid.

ATFERD I STRID MED RETNINGSLINJENE (LOJALITET)

Denne informasjonsbeskrivelsen er utarbeidet for å møte våre kunders behov for åpenhet og tillit, og for å opprettholde FCA Norway AS verdier, særlig når det gjelder beskyttelse av innsamlede personopplysninger. Hvis du har problemer eller trenger forklaringer vedrørende nettsidens innhold eller informasjon i dette dokumentet, er du velkommen til å kontakte kundeservice.
Denne informasjonsbeskrivelsen vedrørende personopplysninger, regulerer metodene for behandling av personopplysninger avgitt av kunder/besøkende som navigerer rundt på vår nettside. Disse metodene kan bli endret som følge av ny lovgivning som trer i kraft, eller som følge av undersøkelser og oppdatering av vår brukerservice. Derfor kan våre retningslinjer endre seg over tid, og vi ber derfor kunder/besøkende om å besøke denne siden med jevne mellomrom.