RÄTTSLIGA UPPLYSNINGAR OCH VILLKOR

OM PERSONLIG INTEGRITET

Fiat Chrysler Sweden AB uppskattar Ditt intresse för våra produkter, och Ditt besök på denna webbplats. Din personliga integritet är viktig för oss, och vi vill att Du skall känna Dig trygg när Du besöker vår webbplats. Skyddet för Din personliga integritet vid behandling av Dina personuppgifter är viktigt för oss, och vi fäster stor vikt vid det i våra affärsrutiner. Personuppgifter som erhålls vid besök på vår webbplats behandlas i enlighet med lagen i webbplatsens land. Dessutom uppfyller vår dataskyddspolicy den uppförandekod som gäller i hela Fiat Chrysler Sweden AB. Fiat Professionals webbplats kan emellertid innehålla länkar till andra webbplatser, som inte iakttar dessa regler. Fiat Chrysler Sweden AB respekterar Din personliga integritet och Din privata sfär.

MOTTAGANDE OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När Du besöker våra webbplatser, registrerar vår webbserver automatiskt Din internet leverantör, den webbplats Du besöker oss ifrån, de webbsidor Du faktiskt besöker, samt datum och tid för Ditt besök. Fiat Chrysler Sweden AB använder cookies för att se vad våra besökare föredrar och för att optimera vår webbplats i enlighet med det. Andra uppgifter lagras bara om Du lämnat dem frivilligt, t.ex. i samband med en registrering, en undersökning/enkät eller tävling.

Fiat Chrysler Sweden AB kommer att använda Dina personuppgifter endast för teknisk skötsel av webbplatsen, kundnytta och –administration, produktundersökningar och marknadsföring, och bara i den utsträckning som bedöms erforderlig från fall till fall.

Vi kommer bara att vidarebefordra Dina personuppgifter till myndighet om det krävs p.g.a. lag. Vi har förpliktat våra anställda, konsulter och återförsäljare att respektera sekretess.

FRIVILLIGHET

Vi skulle vilja använda Dina uppgifter för att informera Dig om våra produkter och tjänster och, där så är lämpligt, be om Din uppfattning. Din medverkan är naturligtvis helt frivillig. Vill Du inte medverka, kan Du informera oss när som helst genom brev – kontaktuppgifter framgår nedan – så förbjuder vi användningen av Dina uppgifter.

INFORMATION

Om Du skriver till oss och begär det, informerar vi eller någon av våra återförsäljare Dig om vilka personuppgifter för Dig vi lagrat, på sätt som tillämplig lag föreskriver. Om de uppgifterna är felaktiga, rättar vi dem på Din begäran. Kontaktuppgifter framgår nedan.

DATASKYDD

Fiat Chrysler Sweden AB använder tekniska och administrativa säkerhetsmekanismer för att skydda de data vi har mot ofrivillig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstörelse och åtkomst av icke auktoriserade personer. Våra säkerhetsrutiner utvecklas i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

Har Du frågor om dataskydd och skyddet för Dina personuppgifter, så tveka inte att kontakta vårt Customer Assistance Center på:

Fiat Group Automobiles Sweden AB
Färögatan 33
164 51 Kista - Stockholm
Telefon: 08-588 37200
Telefax: 08 5883 7201

Org: 556793-5282

UPPHOVSRÄTT

© 2008 Fiat Chrysler Sweden AB. Alla rättigheter förbehålles.

Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och arrangerandet därav på Fiat Professionals webbplats är föremål för upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd. Kopiering får inte ske för kommersiell användning eller spridning. Inte heller får dessa objekt ändras eller flyttas till andra webbplatser. Vissa av Fiat Chrysler Sweden ABs webbplatser innehåller även material som är upphovsrättsligt skyddat för andra.

PRODUKTVARIATIONER

En del av de produktinformationer, illustrationer och bilder som finns på denna webbplats kan vara framtagen för generell användning på Fiat Professionals webbplatser, vilka upprätthålls i flera olika länder. Därför kan viss information vara inkorrekt för vissa länder, och vissa produkter och tillbehör inte vara tillgängliga i vissa länder, eller bara – på grund av lokal efterfrågan eller särskilda regleringar i vissa länder – i vissa utföranden och specifikationer.

Om Du är intresserad av någon fordonsmodell, färg, tillval eller tillbehör som visas på denna webbplats, men är osäker på tillgänglighet och utförande m.m. i Ditt område, bör Du kontakta Fiat Professional och/eller en lokal auktoriserad återförsäljare av produkten ifråga. Då får Du information om vad som gäller i Ditt område.

PRISER

Alla angivna priser är rekommenderade återförsäljningspriser. De är aktuella när de publiceras, men kan ändras utan varsel. Återförsäljare är fria att sätta sina egna priser.

VARUMÄRKEN

Om annat inte anges, är alla kännetecken som visas på Fiat Professionals webbplatser föremål för varumärkesskydd för Fiat Chrysler Sweden AB Group LLC. Detta gäller inte minst bilmodellernas namn, samt bolagskännetecken och logotyper.

INGEN LICENS

Fiat Chrysler Sweden AB har försökt skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att Du blir lika entusiastisk som vi inför denna kreativa ansträngning. Du måste dock förstå att Fiat Chrysler Sweden AB måste skydda sina immateriella rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Därför upplyser vi Dig härmed om att varken denna webbplats eller något material på den innehåller något som medger eller skall anses medge någon licens till Fiat Chrysler Sweden AB immateriella rättigheter.

FRISKRIVNING

Informationen på denna webbplats ges av Fiat Chrysler Sweden AB i det skick den presenteras och – i den utsträckning tillämplig lag tillåter – utan någon garanti av något slag, vare sig uttrycklig eller implicit, inklusive vad gäller implicita garantier för kommersiell gångbarhet, lämplighet för visst ändamål och icke-intrång. Emedan vi tror att informationen är korrekt, kan den innehålla fel och misstag.

Denna webbplats innehåller länkar till externa platser, vilka inte kontrolleras av Fiat Chrysler Sweden AB. Vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad plats. Fiat Chrysler Sweden AB tillhandahåller Dig dessa länkar bara för Din bekvämlighet, och att en länk inkluderats här betyder inte att Fiat Chrysler Sweden AB går i god för den länkade platsen.

COOKIES

Fiat Chrysler Sweden AB använder cookies för att spåra användarnas preferenser och därigenom åstadkomma en optimal webbplatsdesign. Cookies är små filer, som tillfälligt (i två år) lagras på Din hårddisk. Detta medger enklare navigation och en hög grad av användarvänlighet på en webbplats. Cookies hjälper oss också att identifiera vad av det vi erbjuder på internet som är särskilt populärt. Därigenom kan vi skräddarsy innehållet efter Dina särskilda behov, och förbättra den webbplats vi erbjuder Dig. Cookies kan användas för att avgöra om en förbindelse redan upprättats mellan Din dator och vår webbplats. Dessa cookies medger identifiering av Din dator, men inte etablering av en referenslänk till den individuella användaren. Naturligtvis kan Du också besöka vår webbplats utan några cookies. De flesta browsers accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies sparas på Din hårddisk genom att välja "Acceptera inte cookies" i Din browser-konfigurering. För information om detta i Ditt fall, studera Din browser-tillverkares instruktioner. Dessutom kan Du närsomhelst radera "fiatprofessional.se"-cookien från Din systemfolder. Om Du väljer att inte acceptera cookies, kan detta dock begränsa Din tillgänglighet till funktionerna på vår webbplats.