Skip to content Skip to navigation

PRIVATLIVSPOLITIK


Denne persondatapolitik har til formål at oplyse dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, og hvad dine rettigheder i den forbindelse er. Vi opfordrer dig derfor til at læse denne persondatapolitik og gøre dig bekendt med behandlingen.

For en let og overskuelig tilgang, kan du i indholdsfortegnelsen klikke på den behandlingsaktivitet, du ønsker at vide mere om behandlingen af.

 

Kontaktoplysninger


K.W. Bruun Scala A/S

Hovedvejen 1

2600 Glostrup

CVR nr. 62857714

E-mail adresse: gdpr@fiat.dk

 

Vi er som Importør af Fiat en del af K.W. Bruun koncernen og dataansvarlig for dine persondata, vi behandler i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder inden for de rammer, der er beskrevet i denne politik. Vi modtager generelt kun data, du selv har oplyst til forhandleren eller direkte til os eller fra offentlige myndigheder.

 

Behandling af dine oplysninger


Prøvekørsel

Du kan som kunde have booket en prøvekørsel via vores hjemmeside eller besøgt vores forhandlere og samtidig have givet samtykke til markedsføring.

 

Formål:
At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

Kilde: Forhandleren du har besøgt

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

Videregivelse*:
Internt i koncernen

Opbevaring:
Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.
Du kan som kunde have booket en prøvekørsel via vores hjemmeside

Formål:
At give forhandleren besked om din booking

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

Kilde:
Den registrerede selv

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at behandle den registreredes oplysninger for at kunne informere forhandleren om den registreredes booking og derved gennemføre denne booking sammenholdt med den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Videregivelse*:
Forhandleren du har valgt

Opbevaring:
Slettes 6 mdr. fra afgivelse

 

Tilbud

Når du henvender dig hos en forhandler og får et tilbud.

 

Formål:
At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr

 

Køb af bil og tillægsydelser

Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt:

 

Formål:
At sende kundetilfredshedsundersøgelser og forbedre vores og forhandlerens kundeservice

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at forbedre forretningen ift. hensynet til den registreredes frihedsrettigheder

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen og databehandler AG analytics

 

Opbevaring:
Slettes efter 12 mdr.


Ved alle former for betalinger til os:

 

Formål:
At kunne dokumentere bogføring overfor relevante myndigheder

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger:

 

Med serviceaftaler:
navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger,

Uden serviceaftale:

registrerings- og stelnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra c

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb


Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt:

 

Formål:
At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Ved indgåelse af serviceaftale:

 

Formål:
At kunne overholde vores forpligtelser i serviceaftale (såfremt en sådan er indgået)

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1, litra b

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Umiddelbart efter serviceaftalen er udløbet


Ved indgåelse af serviceaftale:

 

Formål:
At kunne fakturere dig for serviceaftalen (såfremt en sådan er indgået)

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, CPR-nummer, bankoplysninger

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra b

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Fakturagrundlag slettes efter 5 år fra udgangen af indeværende regnskabsår, øvrig data slettes umiddelbart efter aftalens udløb


Når du køber en bil hos en forhandler – både ny og brugt:

 

Formål:
At kunne opretholde garantien og reklamationsretten, samt kunne servicere den til enhver tid registrerede ejer af bilen

 

Kategori:
Almindelige oplysninger: stelnummer- og registreringsnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt eller offentlige myndigheder

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1, litra b

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen og til producenten ved behov. I nogle tilfælde forhandleren.

 

Opbevaring:
Slettes ved omregistrering eller efter det antal år garantien dækker + 6 mdr.


Ved køb af forsikringsaftale:

 

Formål:
At registrere og formidle dit køb til forsikringsselskabet

 

Kategori:
Almindelige oplysninger: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, fødselsdag, registrerings- og stelnummer

 

Kilde:
Den registrerede selv og den forhandler du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1, litra b

 

Videregivelse*:
Dine oplysninger videregives til forsikringsselskabet for at kunne tegne forsikringen

 

Opbevaring:
Slettes efter maksimalt 6 mdr.

 

Værkstedsbesøg

Når du besøger vores mærkeværksteder med din bil:

 

Formål:
At sende kundetilfredshedsundersøgelser og forbedre vores og forhandlerens kundeservice

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores interesse i at forbedre forretningen ift. hensynet til den registreredes frihedsrettigheder

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen og databehandler AG analytics

 

Opbevaring:
Slettes efter 12 mdr.


Når du besøger vores mærkeværksteder med din bil:

 

Formål:
At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.


Booking af service over vores hjemmeside:

 

Formål:
At give forhandleren besked om din booking

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer.

 

Kilde:
Den registrerede selv

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at behandle den registreredes oplysninger for at kunne informere forhandleren om den registreredes booking og derved gennemføre denne booking sammenholdt med den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles.

 

Videregivelse*:
Forhandleren du har valgt

 

Opbevaring:
Slettes 6 mdr. fra afgivelse

 

Nyhedsbrev

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet via vores hjemmeside eller ved samtykke i anden behandlingsaktivitet:

 

Formål:
At eventuelt sende dig markedsføringsmateriale, såfremt du har samtykket til dette

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt

 

Behandlingsgrundlag:
Artikel 6, stk. 1 litra f – vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter samt give den registrerede oplysning om besparelser for den registrerede, ved behandling af den registreredes almindelige oplysninger vurderes at være større end den registreredes interesse i at oplysningerne ikke behandles

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen

 

Opbevaring:
Slettes efter 3 mdr. når det ikke har været brugt i 12 mdr.

 

Kundehenvendelse

Når du henvender dig til os eller forhandleren for support, tilkøb, reklamation etc.

 

Formål:
At kunne supportere eller informere dig eller forhandleren du har henvendt dig gennem

 

Kategori:
Almindelige personoplysninger: navn, e-mailadresse, telefonnummer, registrerings- og stelnummer

Følsomme personoplysninger:
Helbredsoplysninger (hvis du har afgivet sådanne)

 

Kilde:
Forhandleren du har besøgt, dig eller offentlige myndigheder

 

Behandlingsgrundlag:
Almindelige oplysninger: Artikel 6, stk. 1 litra b

 

Følsomme oplysninger:
Artikel 6, stk. 1 litra a

 

Videregivelse*:
Internt i koncernen og til producenten ved behov.    

Opbevaring:
Slettes efter 12 mdr. eller når bilen omregistreres

 

Cookies

For information om websitets behandling af dine cookies se her.

 

Statistikker

Der udarbejdes statistikker i forbindelse med ovenstående processer, der indeholder almindelige persondata, for at kunne forbedre kundeoplevelsen i vores forretninger og online. Vi anonymiserer eller sletter persondata, så snart de ikke er relevant for statistikkerne. Statistikkerne udarbejdes med behandlingshjemlen i artikel 6, stk. 1 litra f, og interessen der forfølges er, at kunne forbedre vores forretning samt at kunne vurdere performance hos forhandlere/værksteder.

 

Videregivelse

K.W. Bruun Scala A/S er en del af K.W. Bruun Import A/S, der er moderselskab for en række bilimportørselskaber, leasingselskaber m.v. i K.W. Bruun koncernen, hvor flere tværgående forretningsområder er placeret, herunder bl.a. IT og bogholderi. Dine data deles derfor i nødvendigt omfang internt i K.W. Bruun koncernen for at sikre opfyldelse af din aftale. Videregivelse internt i koncernen er med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra b samt litra f med afvejning af, at vores legitime interesse i at videregive almindelige persondata internt i koncernen for at udføre opgaver på tværs af koncernen ift. den registreredes interesse i data ikke videregives, vores interesse vægter højest, idet det for den registrerede ikke må synes at have særlig betydning, om det er det ene koncernselskab der udfører opgaven eller det andet. Derimod må det have betydning for den registrerede, at den rigtige kompetence håndterer opgaven, hvori persondata skal behandles. Persondata deles udelukkende for at forfølge ovenstående formål eller understøtte denne. Bildata deles med alle autoriserede forhandlere og værksteder, for at du som kunde kan henvende dig på et hvilket som helst autoriseret værksted og få den bedste service. Vi videregiver i øvrigt dine data på foranledning fra myndigheder, samt i de sammenhæng vi er forpligtet hertil af lovgivningen f.eks. til SKAT ved ind- eller omregistrering af bil.

 

Vi benytter os af en række databehandlere, for at forfølge de angivne formål. Databehandlerne kan derfor få adgang til dine data i det omfang det er nødvendigt for at udføre en given opgave. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere således at dine data behandles efter vores instruks. Derudover deler vi data med samarbejdspartnere hvor det er nødvendigt for at opfylde formålet. Se en liste over koncernselskaber, samarbejdspartnere og databehandlere her.

 

Dine data videregives i øvrigt til Producenten FCA ITALY S.p.A., se mere om producentens behandling af dine persondata nedenfor.

 

Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via gdpr@fiat.dk.

 

Ret til indsigt:
Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt få en række oplysninger om behandlingen.

 

Ret til berigtigelse:
Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

 

Ret til sletning:
I nogle tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores fastsatte slettefrist.

 

Ret til begrænsning af behandling:
Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Ret til indsigelse:
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til dataportabilitet:
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden.

 

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse:
Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i vores behandling af dine personoplysninger. Klage sker ved henvendelse til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Tlf: 3319 3200

 

Du kan læse mere om, hvordan du klager på www.datatilsynet.dk.


FCA ITALY S.p.A.´s behandling af persondata

Producenten for Fiat, FCA ITALY S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Torino, Italia, behandler dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig, og du kan herunder læse om producentens behandling af persondata her.

 

Dine rettigheder.

Dine rettigheder er de samme som nævnt herover. Hvis du vil gøre brug af dem hos producenten, så kontakt os via gdpr@fiat.dk.  Det er dog vigtigt, at du nævner, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder hos producenten.

 

Opdatering og ændringer

Selskabet forbeholder sig retten til helt eller delvist at foretage ændringer i Persondatapolitikken eller til at opdatere dennes indhold (f.eks. som konsekvens af ændringer i gældende lovgivning). Selskabet vil offentliggøre opdateringer på denne hjemmeside, og ændre datoen for ”sidst opdateret” nederst i dokumentet.

Denne Persondatapolitik er senest opdateret den 01/05/2022.