Skip to content Skip to navigation

WLTP a RDE

nové testy pre certifikáciu spotreby paliva, emisií CO2 a znečisťujúcich látok

WLTP a RDE

Pre uvedenie na trh musí byť u osobných a ľahkých úžitkových vozidiel vykonaný rad testov overujúcich ich súlad s predpismi. Testy pre posúdenie spotreby paliva, emisií CO2 a ďalších znečisťujúcich látok sú vykonávané v laboratóriách a sú založené na špecifických jazdných cykloch. Vďaka tomu sú testy opakovateľné a ich výsledky porovnateľné. Iba laboratórne testy, ktoré sledujú štandardizované a reprodukovateľné postupy umožňujú zákazníkom porovnanie rôznych modelov vozidiel.

Od 1. septembra 2017 vstúpil do platnosti nový štandardizovaný testovací postup ľahkých vozidiel WLTP, ktorý postupne nahrádza skúšobný postup NEDC (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle)

je európsky skúšobný postup, ktorý bol doteraz používaný pre meranie spotreby paliva a emisií osobných a ľahkých úžitkových automobilov. Prvý európsky postup merania vstúpil do platnosti v roku 1970 a zodpovedal mestskej prevádzke. V roku 1992 boli pridané testy pre mimo mestskú prevádzku, a od roku 1997 NEDC posudzuje aj spotrebu paliva a emisie CO2. Zloženie tohto postupu už ale nie je v súlade so súčasnými štýlmi jazdy a najazdenými vzdialenosťami na rôznych typoch ciest. Priemerná rýchlosť v testoch NEDC je 34 km/h, zrýchlenie je nízke a maximálna rýchlosť dosahuje len 120 km/h.

Postup WLTP

WLTP je nový postup Worldwide Harmonised Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC), ktorý meria spotrebu paliva, emisie CO2 a ďalšie znečisťujúce látky u osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Nový postup má za cieľ poskytnúť zákazníkom oveľa realistickejšie údaje, ktoré lepšie odrážajú každodenné používanie vozidla.

Nový postup WLTP sa vyznačuje dynamickejším jazdným profilom s výraznejším zrýchlením. Najvyššia rýchlosť sa zvýšila zo 120 na 131,3 km/h, priemerná rýchlosť vzrástla na 46,5 km/h a celkový cyklus s dĺžkou 30 minút je o 10 minút dlhší než u predchádzajúceho testu NEDC. Prejdená vzdialenosť sa zdvojnásobila z 11 na 23,25 kilometra. Test WLTP pozostáva zo štyroch častí podľa najvyššej rýchlosti: nízkej (až 56,5 km/h), strednej (až 76,6 km/h), vysokej (až 97,4 km/h) a extra vysokej (až 131,3 km/h). Tieto časti cyklu simulujú mestskú a prímestskú jazdu a jazdu na rýchlostných vozovkách a diaľniciach. Procedúra takisto počíta s voliteľnou výbavou vozidla, ktorá ovplyvňuje aerodynamiku, valivý odpor a hmotnosť vozidla. Výsledkom je hodnota CO2, ktorá odráža vlastnosti a charakteristiky konkrétneho vozidla.

Porovnanie: NEDC vs. WLTP

 NEDCWLTP
Čas cyklu 20 minút30 minút
Vzdialenosť
11 km
23,25 km
Najvyššia rýchlosť120 km/h131,3 km/h
Priemerná rýchlosť
34 km/h
46,5 km/h
Fázy jazdy2 fázy4 viac dynamickejšie fázy
Vplyv voliteľnej výbavyNezvažovanýZvažuje sa vplyv ďalších prvkov
(ktoré sa môžu líšiť u každého vozidla)
Radenie prevodových stupňovPevné okamžiky preradeniaRôzne okamihy preradenia u jednotlivých vozidiel
Zastávky
24%
12,5%

Prechod NEDC na WLTP

Procedúra WLTP bude NEDC nahrádzať postupne. U osobných a ľahkých úžitkových vozidiel triedy I. sa nový postup WLTP bude vzťahovať na nové typy vozidiel schválené od 1. septembra 2017 a na všetky nové registrácie od 1. septembra 2018 a je povinný vo všetkých členských krajinách EÚ. U ľahkých úžitkových vozidiel triedy II. a III. sa nový postup vzťahuje na nové typy schválené od 1. septembra 2018 a na všetky registrácie od 1. septembra 2019.

Do konca roku 2020 budú v dokumentácii vozidiel uvádzané hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 tak podľa WLTP, ako aj podľa NEDC. Hodnoty NEDC tak budú v skutočnosti použité pre posúdenie priemerných emisií osobných a ľahkých úžitkových vozidiel registrovaných v EÚ v priebehu roku 2020. Niektoré krajiny budú môcť ďalej využívať údaje NEDC pre daňové účely. Od roku 2021 potom budú údaje WLTP jedinými hodnotami pre posúdenie spotreby paliva a emisií CO2 u všetkých vozidiel. Ojazdené vozidlá nebudú týmto krokom ovplyvnené a budú naďalej disponovať certifikovanými hodnotami NEDC.

Spotreba paliva a emisie osobných a ľahkých úžitkových vozidiel v prevádzke

Nový skúšobný postup WLTP oveľa lepšie zodpovedá súčasným jazdným podmienkam než NEDC, ale ani tak nemôže zohľadniť všetky možné prípady vrátane štýlu jazdy, ktorý je špecifický pre každého jednotlivého vodiča.

Z tohto dôvodu bude aj naďalej existovať rozdiel medzi emisiami a spotrebou nameranými v laboratóriu a výsledkami vyplývajúcimi z používania vozidla v reálnom svete. Rozsah tohto rozdielu bude závisieť od faktorov, akými sú správanie vozidla, používanie palubných systémov (napríklad klimatizácie), dopravné a klimatické podmienky, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé geografické oblasti a vodičov.

Z tohto dôvodu umožňujú získanie porovnateľných hodnôt len štandardizované laboratórne testy.

RDE (Real Driving Emissions)

test zameraný na overenie emisií v reálnej prevádzke
Test RDE overuje, či vozidlá udržujú nízke emisie aj v skutočných jazdných podmienkach. Test RDE nenahrádza, ale dopĺňa laboratórne testy WLTP. Počas testu RDE je vozidlo používané na vozovke v širokom spektre rôznych podmienok. Tie zahŕňajú nadmorskú výšku, teplotu, ďalšie zaťaženie, jazdu do kopca a z kopca, mestské vozovky (nízkej rýchlosti), vidiecke vozovky (stredné rýchlosti) a diaľnice (vysokej rýchlosti).

Aby bolo možné merať emisie znečisťujúcich látok pri jazde na pozemných komunikáciách, sú skúšané vozidlá vybavené prenosným meracím zariadením PEMS, ktoré poskytuje komplexné sledovanie hlavných znečisťujúcich látok generovaných vozidlom v reálnom čase. PEMS je komplexné zariadenie integrujúce pokročilé analyzátory plynu, hmotnostné prietokomery výfukových plynov, meteorologickú stanicu, satelitnú geolokáciu a sieťové pripojenie. Zhromaždené údaje sú analyzované s cieľom overiť, či sú splnené hraničné podmienky RDE a či sú emisie v medziach predpísaného nariadenia.

Limitné hodnoty, ktoré nesmú byť prekročené, sú definované ako limity stanovené laboratórnymi testami WLTP vynásobené koeficientom zhody. Koeficienty zhody zohľadňujú odchýlky meracích zariadení, ktoré nemerajú s rovnakou presnosťou a opakovateľnosťou, ako v laboratórnych podmienkach.

Skúšky RDE pre osobné a ľahké úžitkové automobily triedy I. sa vzťahujú na nové typy vozidiel schválené od 1. septembra 2017 a na všetky registrácie od 1. septembra 2019, v prípade oxidov dusíka NOx s koeficientom zhody 2,1. V prípade posúdenia pevných častíc PN však koeficient zhody činí 1,5 a vzťahuje sa na všetky registrácie od 1. septembra 2018. U ľahkých úžitkových vozidiel triedy II. a III. vstúpia testy RDE do platnosti o rok neskôr.

Čo sa zmení pre zákazníkov

Nový postup WLTP poskytne realistickejšie údaje pre porovnanie spotreby paliva a emisií CO2 u rôznych modelov vozidiel, ktoré lepšie odrážajú skutočné správanie počas jazdy a berú do úvahy aj špecifické technické vlastnosti jednotlivých modelov a verzií, vrátane voliteľnej výbavy.

Pre zabezpečenie zrozumiteľnosti a maximálnej transparentnosti poskytne FCA predajcom a zákazníkom podrobné informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 pre každé konfigurované vozidlo a minimálne a maximálne extrémy rôznych modelov.