Skip to content Skip to navigation


FIAT İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI


FIAT İnternet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnternet sitesini kullanmadan önce lütfen bu kullanım koşullarını okuyunuz.

• Bu İnternet sitesinde sunulan hizmetler TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (bundan böyle kısaca "TOFAŞ" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. İnternet sitesinin yasal sahibi TOFAŞ olup, İnternet Sitesi üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TOFAŞ’a aittir.

• İnternet sitesine erişim sağlayan ve İnternet sitesini kullanan her kullanıcı “Kullanım Koşulları”nı kayıtsız şartsız kabul eder.

• Aksi açıkça belirtilemedikçe İnternet sitesinde yer alan her türlü içerik ve bilgi Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.


1- Tanımlar:


1.1. İnternet Sitesi :   fiatprofessional.com/tr internet adresini ifade eder.

1.2. Kullanıcı :   İnternet sitesini kullanan tüm ziyaretçileri ifade eder.


2- Şartların Değiştirilmesi


TOFAŞ, kendi takdirinde olmak üzere İnternet sitesinin içeriğini, Kullanıcılara İnternet sitesi aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmeti, uyarı yapmaksızın, dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve TOFAŞ İnternet Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. TOFAŞ dilediği zaman istediği şekilde bu kullanım koşullarında değişiklik yapabilir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifade edecektir. Bu nedenle, bu koşulları belirli dönemlerde tekrar okumanız önerilmektedir.


3- Kişisel Verilerin Korunması


İnternet sitesini ziyaretiniz aşamasında elde edilecek kişisel verilerinizin korunmasına ve yönetişimine ilişkin hükümler, bu kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan ve İnternet sitesinde yer alan TOFAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası dokümanında düzenlenmiştir.


4- Mülkiyet Hakları


Bu İnternet sitesi, yalnızca TOFAŞ’a ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir. İşbu İnternet sitesinde yer alan markalar, logolar, metinler, resimler, fotoğraflar, program kodları, yazılımlar, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile İnternet sitesinin tasarımı, içeriği, kodları, bileşenleri, yazıları, sistemsel ve teknik unsurları ve bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü telif hakları ile fikri ve sınai haklar (“İçerik”) tamamen ya da kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak TOFAŞ ve FCA ITALY S.p.A.'ya aittir.

Bu İçerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, herhangi bir şekilde değiştirilerek kullanılamaz, kopyalanamaz, görüntülenemez, 3. kişilerin lisansına konu edilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, iyileştirilemez veya izlenemez. Bu İnternet sitesinde yer alan İçerikler ile ilgili telif, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanımın sonucunda ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.


5- Fiyatlar


İşbu İnternet sitesinde bulunan veya sunulan araç veya aksesuarlara ait fiyat bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, TOFAŞ tarafından tavsiye edilen fiyatlar niteliğindedir. İnternet sitesinde belirtilen fiyatlar sadece bilgilendirme amaçlı olup, bir satış teklifi teşkil etmez ve TOFAŞ bayilerini ve servislerinin bu anlamda bir bağlayıcılığı yoktur. Tüm TOFAŞ ürünlerinin satın alımı, o ürüne ait satış sözleşmesinin maddelerine ve koşullarına tabidir. TOFAŞ, tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın söz konusu fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


6- Cookies (Çerezler)


İnternet sitesi zaman içerisinde kullanıcıların bilgisayarlarına “cookie” gönderebilir. Cookie, kullanıcıların internet tarayıcısına gönderilen ve daha sonra bilgisayar hafızasında depolanan, küçük verilerdir. Cookie’ler sizin internet üzerinde hangi siteleri ziyaret ettiğinizi ya da bu siteler üzerinde sizin hangi işlemleri yaptığınızı görmek ve kaydetmek için kullanılır. Bu uygulamayla İnternet sitesine yaptığınız tekrarlı ziyaretlerin kolaylaşması sağlanır. İnternet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek cookie’leri kabul etmeyebilir ya da bilgisayarınıza bir cookie gönderildiğinde tarayıcınızın sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Cookie’leri reddederseniz İnternet sitemizde ve diğer internet sitelerinde karşılaşacağınız uygulamalar azalabilir ve bazı özellikler istenen şekilde çalışmayabilir. Bu azalan uygulamalardan ve aksaklıklardan TOFAŞ sorumlu değildir.


7- İnternet Sitesinden Giden Bağlantılar


İnternet sitesinden başka İnternet sitelerine ya da üçüncü kişilere ait içeriklere giden bağlantılar, kullanıcıları başka sitelere yönlendirebilmektedir. TOFAŞ tüm bu gibi siteleri, bulundurdukları içeriği veya bilgileri, kontrol edemeyebilir ve bu sebeple ilgili sitelerin içeriği, ürünleri, yayınlaması veya bu sitelerce kullanıcılar tarafına verilen servislerden sorumlu değildir.


8- Sorumluluk


İnternet sitesinde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servis bilgisi, ikinci el araç stoku, resim, açıklama, bağlı linkler ve haber (kısaca "Bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, bu bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir açıklamaların, uygunluk durumuna bağlı olarak TOFAŞ Bayi ve Yetkili Satıcılarından veya TOFAŞ Müşteri Hizmetleri'nden ve Çağrı Merkezi'nden temin edilebileceğini (bu hüküm TOFAŞ Bayi ve Yetkili Satıcılarına, TOFAŞ’a, TOFAŞ Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi'ne bilgi verme zorunluluğu getirmez) ve bununla yükümlü olduğunu kabul eder. Bu İnternet sitesi, İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda TOFAŞ'ın hiçbir garanti ya da taahhüdünü içermemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından TOFAŞ'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı, TOFAŞ İnternet Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.


9- Bölünebilirlik


Bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.


10- Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk


Kullanıcılar ile TOFAŞ arasında ortaya çıkabilecek ihtilâfların çözümünde, emredici kuralların elvermesi halinde, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre çözülecektir.