Τιμοκατάλογοι Fiat Professional προηγούμενων ετών

Κατεβάστε το αρχείο των ιστορικών τιμοκαταλόγων Fiat Professional για τα έτη 2004-2018

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ


2005

ΑΠΡΙΛΙΟΣ



2006

ΜΑΡΤΙΟΣ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



2007

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



2008

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ



2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



2010

ΙΟΥΛΙΟΣ



2011

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012



ΙΟΥΛΙΟΣ 2012



2013

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013



2014

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014



ΙΟΥΛΙΟΣ 2014



2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015



2016

ΙΟΥΝΙΟΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ





2017


ΜΑΡΤΙΟΣ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ



ΙΟΥΝΙΟΣ



ΙΟΥΛΙΟΣ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ



2018


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ



ΜΑΡΤΙΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ



ΜΑΙΟΣ



ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ





2019

ΙΟΥΝΙΟΣ



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ



2020

ΙΟΥΝΙΟΣ



Η FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».
(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )

Η εταιρεία μας FCA Grecia Μ.Α.Ε. θα δύναται α επεξεργαστεί αιτήματα α την έκδοση των αιώσεων  ΛΤΠΦ  για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα  02/08/2021  και αρασκευή  20/08/2021 . 

 __ 

ας ενημερώνουμε αιτέρω πως η επεξεργασία αιτημάτων που έχουν ήδη υποβληθεί τυχόν υποβληθούν κατά το μα αυτό, θα ξεκινήσει εκ νέου την  23/08/2021 .

 __ 

αριστούμε προκαταβολικά για την κατανόησή σας