Τιμοκατάλογοι Fiat Professional προηγούμενων ετών

Κατεβάστε το αρχείο των ιστορικών τιμοκαταλόγων Fiat Professional για τα έτη 2004-2018

Μπορείτε να κατεβάσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ


2005

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2006

ΜΑΡΤΙΟΣ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2007

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2008

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣ2009

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2010

ΙΟΥΛΙΟΣ2011

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2016

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2017


ΜΑΡΤΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ2018


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ


ΑΠΡΙΛΙΟΣΜΑΙΟΣΑΥΓΟΥΣΤΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2019

ΙΟΥΝΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2020

ΙΟΥΝΙΟΣΗ FCA Greece Α.Ε. χορηγεί Βεβαίωση Πρόσθετου Προαιρετικού Εξοπλισμού και/ή Κάρτα Εξοπλισμού (DATA CARD). Δεν επιτρέπεται να χορηγεί "Βεβαιώσεις Λιανικής Τιμής Προ Φόρων».
(Εγκύκλιος Παροχής Οδηγιών με αριθ. Πρωτ. 68497/27.11.2019 της Προϊσταμένης της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής (Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής της με αριθ. Α.1203/16.5.2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της με αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019/2.8.2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε )