Skip to content Skip to navigation

O firmie


FCA Poland Sp. z o.o
ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
REGON 070037916
NIP 547-004-86-27
KRS 0001044495 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN