Skip to content Skip to navigation

O firmie


FCA Poland S.A.
ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała
REGON 070037916
NIP 547-004-86-27
KRS: 0000019628 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN
kapitał wpłacony 660.334.600 PLN