Skip to content Skip to navigation

Nowe procedury testowe WLTP i RDE

Nowe procedury testowania spalania, emisji CO2 i innych substancji szkodliwych.

Nowe procedury testowe WLTP i RDE

Nowe procedury testowania spalania, emisji CO2 i innych substancji szkodliwych.
Aby samochód osobowy mógł zostać wprowadzony na rynek musi on przejść szereg testów, aby zweryfikować zgodność produktu z obowiązującymi przepisami. Testy te, mające na celu ocenę zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji zanieczyszczeń, są przeprowadzane w laboratoriach i bazują na określonych cyklach jazdy. Dzięki temu procedury testowe są powtarzalne, a ich wyniki możliwe do porównania. Jest to o tyle istotne, że tylko testy laboratoryjne, które są przeprowadzane zgodnie z ustandaryzowaną i powtarzalną procedurą, umożliwiają klientom porównanie różnych modeli samochodów.

1 września 2017 r. weszła w życie nowa procedura testowania pojazdów – Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure (WLTP), która stopniowo zastąpi cykl testowy NEDC (New European Driving Cycle).

NEDC (New European Driving Cycle):

to stosowany w Europie testowy cykl jazdy wykorzystywany do pomiaru zużycia paliwa oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń dla samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych. Po raz pierwszy został wprowadzony w 1970 roku a testy przeprowadzano w warunkach jazdy miejskiej. W 1992 roku dodano fazę testów w cyklu pozamiejskim , a od 1997 r. procedurę tą zaczęto stosować do pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Jednakże elementy składowe tego cyklu nie uwzględniają aktualnych sposobów jazdy i odległości pokonywanych przez kierowców po różnych rodzajach dróg. W cyklu testowym NEDS założona średnia prędkość pojazdu wynosi jedynie 34 km/h, przyspieszenia są małe, a prędkość maksymalna wynosi jedynie 120 km/h.

Procedura WLTP:

WLTP to nowa, światowa, zharmonizowana procedura testowa, opracowana do mierzenia zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń dla samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Nowe zasady pomiarów mają zapewnić nabywcom bardziej miarodajne dane, lepiej odzwierciedlające codzienne warunki użytkowania pojazdu.

Procedurę WLTP charakteryzuje bardziej dynamiczny profil jazdy uwzględniający znaczne wahania przyspieszenia. Maksymalna prędkość podczas testów wzrosła ze 120 do 131,3 km/h, średnia prędkość wynosi 46,5 km/h a całkowity czas cyklu wynosi 30 minut, czyli o 10 minut więcej niż w dotychczas stosowanym cyklu NEDC. Pokonywany podczas testu dystans został podwojony z 11 do 23,25 km. Test WLTP składa się z czterech części, zależnych od maksymalnej prędkości: mała (do 56,5 km/h), średnia (do 76,6 km/h), duża (do 97,4 km/h), bardzo duża (131,3 km/h). Poszczególne części cyklu symulują jazdę miejską, podmiejską po drogach innych niż miejskie oraz autostradach. Procedura uwzględnia również wszystkie opcjonalne elementy wyposażenia pojazdów, wpływające na aerodynamikę takie jak opory toczenia czy masa pojazdu, które mają wpływ na poziom emisji CO2 charakterystyczny dla danego pojazdu.

Porównanie: NEDC z WLTP

 NEDCWLTP
Czas przebiegu cyklu20 minut30 minut
Pokonany dystans
11 km
23.25 km
Prędkość maksymalna120 km/h131.3 km/h
Średnia prędkość
34 km/h
46.5 km/h
Fazy jazdy2 fazy4 bardziej dynamiczne fazy
Wpływ wyposażenia opcjonalnegoNie uwzględnionyUwzględnia się dodatkowe opcje (różne dla poszczególnych modeli samochodów)
Zmiana biegówStałe punkty zmiany biegówRóżne punkty zmiany biegów dla kazdego pojazdu
Czas postoju
24%
12,5%

Przejście z systemu NEDC na WLTP

Procedura WLTP stopniowo zastąpi procedurę NEDC. Stosuje się ją w przypadku nowych samochodów osobowych wyprodukowanych od dnia 1 września 2017 r. oraz do nowych samochodów osobowych zarejestrowanych po pierwszym września 2018 r. i obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku lekkich samochodów użytkowych nowy system ma zastosowanie dla nowych pojazdów wyprodukowanych po 1 września 2018 r. oraz do wszystkich nowych samochodów zarejestrowanych po 1 września 2019 r.

Do końca 2020 r. wartości dotyczące zużycia paliwa, jak i emisji CO2 mierzone z wykorzystaniem obu procedur - WLTP i NEDC - będą dostępne w dokumentach pojazdów. W praktyce wyniki testów NEDC będą wykorzystane do oceny średnich poziomów emisji samochodów zarejestrowanych w UE jeszcze do 2020 r. Ponadto niektóre kraje mogą dalej wykorzystywać dane systemu NEDC do celów podatkowych. Od 2021 r. dane pomiarowe WLTP będą jedynymi wartościami stosowanymi do mierzenia zużycia paliwa i emisji CO2 dla wszystkich samochodów. Samochody używane nie będą objęte tą zmianą. W ich przypadku dane dot. zużycia paliwa i emisji zachowają wartości certyfikowane przez procedurę NEDC.

Zużycie paliwa i emisja CO2 w warunkach drogowych

Mimo, że nowa procedura testowa WLTP jest bardziej reprezentatywna dla współczesnych warunków jazdy i sposobu jazdy kierowców niż procedura NEDC, nie może ona uwzględnić wszystkich prawdopodobnych przypadków jak choćby indywidualny styl jazdy każdego kierowcy. W związku z tym nadal będzie istniała różnica między emisją i zużyciem mierzonym w warunkach laboratoryjnych a wynikami osiąganymi podczas realnego użytkowania pojazdu. Wielkość tej różnicy będzie zależała od takich czynników, jak: sposób jazdy, używanie systemów pokładowych (na przykład klimatyzacji), warunków ruchu drogowego, warunków pogodowych, które są różne w zależności od regionu geograficznego, oraz od samego kierowcy. Ze względu na te różnice jedynie standaryzowany test laboratoryjny pozwala otrzymać wartości, za pomocą których można w sposób wiarygodny porównać różne modele pojazdów.

RDE (Real Driving Emissions):

test skoncentrowany na weryfikacji emisji w ruchu drogowym
Test RDE sprawdza, czy samochody utrzymują niskie poziomy emisji również w rzeczywistych warunkach drogowych. Test RDE nie zastępuje, ale uzupełnia test laboratoryjny WLTP. Podczas testu RDE samochód porusza się po drogach w bardzo zróżnicowanych warunkach. Warunki te uwzględniają różnice wysokości i temperatury, dodatkowe obciążenie pojazdu , wzniesienia i spadki nachylenia drogi , drogi miejskie (mała prędkość), drogi pozamiejskie (średnia prędkość), autostrady (duża prędkość).

Aby zmierzyć emisję zanieczyszczeń podczas jazdy, samochody poddawane testom są wyposażone w przenośne urządzenia pomiarowe (PEMS), które na bieżąco monitorują poziom głównych zanieczyszczeń emitowanych przez pojazd, w czasie rzeczywistym. PEMS to zaawansowane technologicznie urządzenia wyposażone w zaawansowane analizatory gazów, mierniki przepływu gazów spalinowych, stację pogodową, urządzenie geolokacyjne GPS oraz połączenie z siecią Internet. . Zebrane dane są analizowane, aby zweryfikować, czy warunki graniczne systemu RDE zostały spełnione oraz czy normy emisji mieszczą się w limitach określonych w rozporządzeniu.

Limity graniczne, są określone jako te, które wynikają z testu laboratoryjnego (WLTP), zwielokrotnione przez wpływające na nie obiektywne czynniki zewnętrzne (tzw. współczynniki zgodności). Współczynniki zgodności uwzględniają margines błędu oprzyrządowania, który nie jest tożsamy z poziomem dokładności i powtarzalności w teście laboratoryjnym.

Test RDA, obejmujący pomiar emisji NOx przy współczynniku zgodności wynoszącym 2,1, obowiązuje od 1 września 2017 r. dla nowych modeli samochodów osobowych oraz lekkich samochodów użytkowych, a od 1 września 2019 r. dla wszystkich nowo rejestrowanych samochodów Jednakże w przypadku weryfikacji liczby cząstek stałych (PN), współczynnik zgodności wynosi 1,5 i odnosi się do wszystkich samochodów osobowych zarejestrowanych od 1 września 2018 r. Nie dotyczy to lekkich samochodów użytkowych kategorii II i III, w przypadku których obowiązek przeprowadzania testów RDE wchodzi w życie rok później.

Co zmienia się z punktu widzenia klientów?

Nowa procedura testowa WLTP zapewni bardziej realne kryteria przy porównaniu zużycia paliwa i emisji CO2 różnych modeli pojazdów, jako że została ona opracowana tak, aby lepiej odzwierciedlała rzeczywisty sposób i warunki jazdy, specyfikę techniczną poszczególnych modeli oraz wersji samochodów oraz obecność wyposażenia dodatkowego.

Aby zapewnić przejrzystość i maksymalną transparentność, Stellantis przedstawi sprzedawcom oraz klientom szczegółowe informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 dla każdej konfiguracji samochodu, podając minimalne i maksymalne wartości dla poszczególnych modeli.